Dokładność obrabiarki, a poszczególne parametry

Dokładność obrabiarki, a poszczególne parametry

Wśród najistotniejszych parametrów, które powinno się wziąć pod uwagę podczas wyznaczania dokładności obrabiarki skrawającej nie sposób nie wymienić prostoliniowości posuwów. Określa ona najwyższy możliwy odchyłek narzędzia od prostej, z uwzględnieniem konkretnego dystansu i danej osi. Prostopadłość ów osi determinuje maksymalny odchyłek toru prostopadłego danej osi wobec osi odniesienia, również na konkretnym dystansie, natomiast prostopadłość wrzeciona to parametr, który określa jej błąd względem płaszczyzny X-Y.

Warto mieć również świadomość istoty parametru, jakim jest błąd skoku śruby, czyli kolejny odchyłek – w tym przypadku odchyłek w wartości przemieszczenia nakrętki tejże śruby kulowej od potencjalnego przemieszczenia, które wynika przede wszystkim z nominalnego skoku śruby. Luz zwrotny można określić jako dystans, po którym, oczywiście przy zmianie kierunku ruchu, poszczególna oś zacznie zmieniać swoje położenie. Kolejnymi parametrami są dwa rodzaje rozdzielczości – pozycjonowania oraz interpolatora. Pierwsza z nich jest iloczynem skoku śruby oraz rozdzielczości napędów, natomiast druga określa minimalne przemieszczenie, jakie może sprokurować napędom interpolator.

Niezwykle istotnym elementem i czynnikiem, który powinien wziąć pod uwagę każdy potencjalny właściciel obrabiarki CNC, jest jej sztywność, odpowiedzialna przede wszystkim za maksymalną możliwą wartość odgięcia maszyny, kiedy przyłożymy do niej konkretną siłą w najmniej korzystnym położeniu osi.

Dodaj komentarz

Close Menu
×
×

Koszyk